Kuzu Küşleme

Kuzu Küşleme
Kuzu Küşleme : Kuzunun böbreklerinin üzerinde bel omurları iç yüzeyindeki
içe bakan yaklaşık iki parmak kalınlığında ve sadece iki parça
halinde bulunan değerli bir et çeşididir.